Ny fabrik til lancering af orale diabetesprodukter bygget under telt fra Site Cover.

 

PP&P har varetaget arbejdsmiljøkoordinatorrollen for både design- og byggefase under planlægning og udførelse af ny fabrik hos Novo Nordisk i Måløv. Fabrikken er projekteret af Rambøll og NNE.

Den væsentligste udfordring under byggeriet har været koordinering og sikring af klare grænseflader mellem flere rådgivere samt store bygherreleverancer i kombination med en stram tidsplan. Bygherres krav til et højt sikkerheds- og ordensniveau på pladsen har været til stor hjælp og har sikret daglig opbakning i bestræbelserne på at få alle entreprenører til at efterleve de gældende arbejdsmiljøkrav.

Fabrikken er delvist overleveret til drift med udgangen af 2017.

Foto: PP&P