PP&P varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator (P og B) ved tilbygning af ny fyldefacilitet til Bavarian Nordics fabrik i Kvistgård

For PP&P består opgaven af to dele, nemlig arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (arbejdsmiljøkoordinator P) og konstruktionsfasen (arbejdsmiljøkoordinator B). Opgaven løses som underleverandør til IPS, som udfylder rollen som projekterende, og til entreprenørkoncernen SISK. Målet for Bavarian Nordic er at sikre en høj arbejdsmiljøstandard både i byggefasen; men også for den efterfølgende drift i forbindelse med arbejdet med forskellige vacciner i den nye fyldefacilitet.

Projektet er i gang og opgaven forventes færdiggjort ultimo 2019.

Foto: PP&P