Projekter

PP&P har testet app for NFA

PP&P har testet ny app til sikkerhedsrundering for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Pernille Brinkløv fra PP&P har igennem halvandet år arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator hos Novo Nordisk ved byggeriet af den nye fabrik til lancering af orale diabetesprodukter i Måløv. Her har hun været med i testarbejdet i forbindelse ...
Læs mere

Bavarian Nordic vælger PP&P som arbejdsmiljøkoordinator

PP&P varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator (P og B) ved tilbygning af ny fyldefacilitet til Bavarian Nordics fabrik i Kvistgård For PP&P består opgaven af to dele, nemlig arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (arbejdsmiljøkoordinator P) og konstruktionsfasen (arbejdsmiljøkoordinator B). Opgaven løses som underleverandør til IPS, som udfylder rollen som projekterende, og til entreprenørkoncernen ...
Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering under telt

Ny fabrik til lancering af orale diabetesprodukter bygget under telt fra Site Cover.   PP&P har varetaget arbejdsmiljøkoordinatorrollen for både design- og byggefase under planlægning og udførelse af ny fabrik hos Novo Nordisk i Måløv. Fabrikken er projekteret af Rambøll og NNE. Den væsentligste udfordring under byggeriet har været koordinering ...
Læs mere